سرویس انسان شناسی

نقش زبان مادری در سرعت و سهولت یادگیری زبان های مختلف

نوشته شده توسط ملیکا خدابین

«بیشتر ژاپنی ها در مکالمه به زبان انگلیسی ضعیف اند.» این اولین نکته درباره مردم ژاپن بود که ۳ سال پیش وقتی تازه شروع به یادگیری زبان ژاپنی کرده بودم فهمیدم. این موضوع برای من خیلی عجیب بود زیرا همیشه مردمان این کشور را به سختکوشی و پشتکار زیاد در کسب موفقیت و به انجام رساندن امور شناخته بودم؛ پس تصمیم گرفتم که علت را بیابم.
یکی از مشکلات پیش روی کسانی که می خواهند یک زبان بیگانه را یاد بگیرند ، تفاوت بین زبان مادری و زبان مورد نظر برای یادگیری است. هرقدر زبان خارجی به زبان پایه (مادری) شباهت بیشتری داشته باشد یادگیری آن راحت تر است . تفاوت بین دو زبان از ۷ جهت مورد بررسی قرار می گیرد که شامل خانواده زبانی، الفبا، واج شناسی، دستورزبان فعل، دستورزبان، واژگان و ویژگی های انحصاری زبان ها است. براساس این ۷ محور مدرسه فرانکفورت زبان انگلیسی را با ۱۶ زبان زنده دنیا مقایسه کرده و ویژگی های زبانی این زبان ها را مشخص کرده است.
از نظر خانواده زبانی ، زبان های دنیا به ۷ دستۀ زبان های هند و اروپایی، زبان های آسیایی، اویغوری- اورالی – آلتایی، مالزیایی- پلی نزیایی، دراویدی، زبان های بانتو، زبان های سامی و حامی تقسیم می شوند.
در جهان حدود ۱۰۰ زبان نوشتاری و ۲۵ دستگاه خط وجود دارد که شامل ۳ نوع خط واژه نگار، خط هجایی، خط الفبایی می باشد. تعداد نشانه های خط های الفبایی که ریشه فنیقی دارند عمدتا بین ۲۲ تا ۴۵ نشانه است.

بررسی ویژگی های چند زبان خارجی:

زبان روسی: زبان روسی به دلیل داشتن نظام پیچیدۀ تصریف ، فاقد حرف تعریف است. این زبان وسیع ترین زبان اسلاوی می باشد و زبان دارای دستور زبان دشوار بوده، خط سیریلی هم یک خط دشوار است . زبان روسی، انعطاف زیادی در ساخت مشتقات مختلف از ریشۀ واحد دارد و زبانی فوق العاده غنی است اما به شدت تحت تاثیر زبان های بیگانه قرار گرفته است.

زبان هندی: زبان هندی بیشترین شباهت را به زبان سانسکریت که ریشه زبان های هند و اروپایی است، دارد. در این زبان پیشوند وجود ندارد و از پسوند استفاده می شود همچنین این زبان آوای «ز» ندارد. بیشترین تعداد دستگاههای خطی در هند قرار دارد که شامل ۷ دستگاه و همۀ این خط ها از سمت چپ به راست است ؛ هندوستان دارای ۱۳ زبان رسمی و ۲۵ زبان قبیله ای می باشد. دستگاه شمارش زبان هندی را تا صد باید آموخت زیرا هر عددی دارای اسم خاصی است.

زبان عربی: زبان عربی از نظر واژه ای فقیر است اما این فقر را با واژه سازی از کلمات ۳ حرفی پایه جبران کرده است اما این موضوع نتوانسته از اینکه زبان عربی تحت تاثیر زبان های فارسی، قبطی، سریانی، حبشی و عبری قرارگیرد، جلوگیری کند. دستور زبان عربی که به دو بخش صرف و نحو تقسیم می شود بسیار دشوار و از کامل ترین دستور زبان های جهان است. زبان عربی در قواعدش علاوه بر مفرد و جمع ، دارای مثنی نیز هست و دستگاه شمارشی بسیار پیچیده ای دارد. تطبیق صفت با اسم در زبان های با ریشۀ سامی اهمیت فراوانی دارد .
زبان یونانی: الفبای یونانی ۲۴ حرف دارد که ۱۷ حرف آن همخوان و ۷ حرف آن واکه (مصوت) است .در گذشته زبان یونانی زبانی پیچیده بود اما امروزه از پیچیدگی باستانی به سمت ساده گرایی رفته است. خاصیت زبان یونانی به گونه ای است که یک کلمه فشرده می تواند مفهوم عمده ای را برساند. بخش عمده ای از واژه های پزشکی و علمی بر اساس ریشه های زبان یونانی پدید آمده است و گاه واژه های یونانی و لاتین در هم می آمیزند.
زبان انگلیسی: دستگاه واکه ای زبان انگلیسی ، یکی از غنی ترین واکه ها شناخته می شود . این زبان حدود ۲۰۰۰۰۰ واژه دارد که ریشۀ بیش از دو سوم واژه های آن لاتین است. زبان رسمی ۴۰ کشور دنیا انگلیسی است و بیش از ۶۷٪ نشریات علمی به زبان انگلیسی نوشته می شوند. این زبان، قابلیت فراوانی در هضم لغات خارجی دارد و پر از الفاظ و کلمات دو جزئی است .از لحاظ خلق واژه ، زبان انگلیسی بسیار انعطاف پذیر می باشد.

زبان ژاپنی: درباره خانواده زبان ژاپنی اتفاق نظر وجود ندارد ولی بیشتر شباهت را به این زبان، زبان کره ای دارد.این زبان بسیار آهنگین است تقریبا تمامی کلمات ژاپنی به مصوت ختم می شود و مبنای گفتار ژاپنی ۵ مصوت و ۱۹ صامت دارد. رسم الخط زبان ژاپنی ترکیبی از خط هجایی هیراگانا ، خط هجایی کاتاکانا و ۲۰۰۰ کانجی (خط تصویری) است که ریشه چینی دارد. درضمن این زبان در ۷ وجه بررسی تفاوت زبان ها حدود ۹۰% با زبان انگلیسی تفاوت دارد.

درباره نویسنده

ملیکا خدابین

دیدگاه شما چیست