پزشکی و سلامت

قدرت موسیقی/ رابطه “موتزارت” و فشار خون!

نوشته شده توسط تیم تحریریه علمنا

طبق تحقیقی که به تازگی در آلمان بر روی تاثیر سبک های مختلف موسیقی بر روی سیستم قلبی عروقی انجام شد، موسیقی موتزارت و اشتراوس قادر به پایین آوردن غلظت چربی خون و ضربان قلب است.
محققان روی ۱۲۰ شرکت کننده به شکل زیر آزمایش کردند:
نیمی از شرکت کنندگان به سه گروه تقسیم شده و هر گروه به مدت ۲۵ دقیقه در معرض سه موسیقیِ موتزارت، اشتراوس و گروه پاپ ABBA قرار گرفتند. ۶۰ نفر باقی مانده به عنوان گروه کنترل در نظر گرفته شدند که همین مدت را در سکوت گذراندند. به ترتیب قبل و بعد از قرار گرفتن در معرض موسیقی و گذراندن سکوت، فشار خون، ضربان قلب و غلظت کورتیزول بدن شرکت کننده ها اندازه گرفته شد.
موسیقی کلاسیک موتزارت و اشتراوس به طور قابل توجهی فشار خون و ضربان قلب را کاهش داد در حالی که چنین اثری در شنوندگان موسیقی پاپ ABBA دیده نشد. در گروه کنترل، استراحت در وضعیت به پشت خوابیده، باعث پایین آمدن فشار خون شد اما اثرات آن بسیار کمتر از افرادی بود که در معرض موسیقی کلاسیک قرار گرفتند. تمام سبک های مورد آزمایش باعث کاهش میزان غلظت کلسترول شد. البته جنسیت افراد شرکت کننده در غلظت کورتیزول بی تاثیر نبود چرا که کاهش میزان کورتیزول در مردان بیشتر از زنان اتفاق افتاد، به خصوص در گروهی که در معرض موسیقی موتزارت و اشتراوس بودند. با مقایسه ی گروه مورد آزمایش و گروه کنترل می توان نتیجه گرفت تاثیر موسیقی بر سیستم قلبی عروقی بسیار بیشتر از سکوت است.

درباره نویسنده

تیم تحریریه علمنا

دیدگاه شما چیست