آخرین اخبار

افزایش تسهیلات شرکت‌های تخصصی تجاری سازی فناوری

نوشته شده توسط تیم رصد علمنا

به گفته رئیس صندوق نوآوری و شکوفایی؛ تسهیلات شرکت‌های تخصصی تجاری سازی فناوری افزایش یافت….

سومین مراسم رونمایی از دستاوردهای شرکت های دانش بنیان امروز برگزار شد.
در این مراسم بهزاد سلطانی، رئیس صندوق نوآوری و شکوفایی گفت: هیئت امنا با توجه به درخواست های مکرر شرکت های دانش بنیان و با در نظر گرفتن شرایط اجرای طرح ها و بررسی تجربیات صورت گرفته طی عملکرد دو سال گذشته تصمیماتی را در راستای افزایش اختیار هیئت عامل در سقف تصویبی طرح ها اتخاذ کرده است.
سلطانی افزود: به این ترتیب سقف برخی خدمات و تسهیلات صندوق به طرز مناسبی افزایش یافت به طوری که شرکت های دانش بنیان برای اجرای طرح های خود در سقف مالی پیشین صندوق با مشکل مواجه بودند، می توانند به منظور استفاده از این تسهیلات طرح های توجیه فنی-اقتصادی خود را از نظر سقف ریالی ارتقا دهند. و همچنین این شرکت ها می توانند طرح های جدید را به صندوق ارائه دهند تا از تسهیلات جدید برخوردار شوند.
رئیس صندوق نوآوری و شکوفایی گفت: در جلسه هیات امنای صندوق موافقت شد برای حمایت بیشتر از تکمیل چرخه تجاری سازی شرکت های تولیدی دانش بنیان صنعتی دارای فعالیت دانش بنیان، تسهیلات تولید صنعتی که برای احداث خطوط تولید، خرید و نصب ماشین آلات مورد استفاده قرار می گیرد از ۲۰ به ۳۰ میلیارد تومان افزایش یابد.
سلطانی تاکید کرد: بدیهی است شرکت های حائز شرایط با داشتن طرح توجیه فنی و اقتصادی مورد نیاز می توانند از این سقف تسهیلاتی بهره ببرند.
وی ادامه داد: سقف این تسهیلات ماقبل صنعتی از یک به ۱۰ میلیارد تومان رسیده است؛ در واقع این تسهیلات ۱۰ برابر افزایش یافته است.
وی با بیان اینکه تسهیلات شرکت های تخصصی تجاری سازی ۶ برابر افزایش یافته است، گفت: سقف تسهیلات شرکت های تخصصی تجاری سازی که قبلا ۵۰ میلیون تومان بوده و عمدتا برای تجهیز دفاتر کاری مورد استفاده قرار می گیرد به سقف ۳۰۰ میلیون تومان ارتقا یافت.
رئیس صندوق نوآوری و شکوفایی گفت: طرح های تصویبی در این صندوق برابر با ۱۰۶۷ طرح بوده که ارزش ریالی آن برابر با ۶۴۰ میلیارد تومان است.
سلطانی در خصوص تسهیلات شرکت های شتاب دهنده اظهار داشت: برای اجرای دقیق تر قانون و حمایت از توسعه فعالیت های دانش بنیان، هیات امنا با ارائه تسهیلات به شرکت های شتاب دهنده ای که از اجزای نظام توسعه اقتصاد دانش بنیان محسوب می شوند، موافقت کرد.
وی با بیان اینکه تا ۴ ماه آینده این خدمات ارائه خواهد شد، گفت: این شرکت های شتاب دهنده خدمات متمرکز به شرکت های دانش بنیان ارائه می کنند. همچنین مقرر شد برای تامین محل استقرار این نوع شرکت ها امکان تامین دفاتر کاری تا ۳۰ درصد پایین تر از قیمت واقعی روز فراهم شود.
وی در ادامه اظهار کرد: امیدواریم شرکت های دانش بنیان دانشگاهی که از نوع خطرپذیر هستند فعال شوند تا بتوانیم از طرح هایی که در این شرکت ها قرار می گیرند، حمایت کنیم.
سلطانی در ادامه اظهار داشت: اکنون بیش از ۹۷۵ میلیارد تومان طرح در صندوق نوآوری و شکوفایی به تصویب رسیده که یک سوم آن به شرکت ها پرداخت شده است.
وی با بیان اینکه ۱۶۳ طرح خاتمه یافته فنی هستند، گفت: در حال حاضر ۱۵۰۰ طرح در دست بررسی هستند و قرار است تا پایان سال ۱۱۰۰ طرح به صندوق وارد شود؛ ارزش ریالی این طرح ها برابر با ۳ هزار میلیارد تومان است.
وی افزود: آمادگی داریم نرخ تسهیلات صندوق را کاهش دهیم.
سلطانی با بیان اینکه شرکت های کوچک باید به سمت سرمایه گذاری های خطرپذیر روی بیاورند، گفت: اگر شرکتی محصول آماده داشته باشد، صندوق می تواند در قالب لیزینگ به آن شرکت وام ارائه دهد.

درباره نویسنده

تیم رصد علمنا

دیدگاه شما چیست