آخرین اخبار

حمایت از طرح های پژوهشی در حوزه علوم دامی

نوشته شده توسط تیم رصد علمنا

با مصوبه کارگروه علوم دامی، دامپزشکی و شیلات صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور حمایت از طرح های پژوهشی علوم دامی، دامپزشکی و شیلات انجام می شود….

چالش های فراروی کشور برای آماده کردن شرایط جهت پیوستن به بازارهای جهانی، کشاورزی پایدار، رعایت استانداردهای بهداشتی در تولید محصولات دامی، شیلاتی، حفظ دام در برابر بیماریهای مختلف، افزایش بهره وری واحدهای دامپروری سنتی و بکارگیری علوم و فناوری های جدید، همچنین لزوم آگاهی از بیماری های مشترک بین انسان و دام، اهمیت توجه به علوم دامی، شیلات و دامپزشکی را دوچندان کرده است.
با توجه به این موضوع کارگروه علوم دامی، دامپزشکی و شیلات یکی از کارگروههای صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور است که به حمایت از طرحهای پژوهشی پژوهشگران این عرصه پرداخته است.
در آخرین نشست اعضای این کارگروه حمایت از ۵ طرح پژوهشی این حوزه با موضوعاتی همچون دامپزشکی-باکتریهای بیماریزا، دامپزشکی- بهداشت و بیماریهای آبزیان، دامپزشکی-ایمنی شناسی طیور، دامپزشکی- باکتری شناسی و شیلات- تغذیه آبزیان به تصویب رسید.
گفتنی است، این کارگروه از سال۱۳۹۱ بنیان گذاشته شده و اعضای آن از اساتید شناخته شده و به نام دانشگاهها و مراکز علمی و پژوهشی معتبر کشور هستند. این کارگروه ضمن تعیین عرصه های اولویت دار صندوق، براساس اسناد بالادستی و نیاز کشور، به بررسی و ارزیابی طرحهای پژوهشی پژوهشگران با موضوعات علوم دامی، دامپزشکی و شیلات میپردازد.
همچنین کارگروه یاد شده با وقوف نسبت به نیازها و استعدادهای کشورمان در عرصه علوم دامی، دامپزشکی و شیلات تلاش میکند تا طرحهای پژوهشی که بتوانند اثرات مفید و در عین حال گسترده داشته باشند را مورد بررسی و تصویب قرار دهد و در این راه بر آن است تا از دانش و فناوری های روز در عرصه علوم دامی، دامپزشکی و شیلات بهره بگیرد.

درباره نویسنده

تیم رصد علمنا

دیدگاه شما چیست