گزارش تصویری

دوربین علمنا: نمایشگاه دستاوردهای دانشگاه آزاد

نوشته شده توسط سرویس عکس علمنا

در زیر شاهد گزارش تصویری از جشنواره فرهیختگان و نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی و فناوری دانشگاه آزاد به مناسبت سی و چهارمین سال تاسیس این دانشگاه هستید.

جشنواره فرهیختگان و نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی و فناوری دانشگاه آزاد جشنواره فرهیختگان و نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی و فناوری دانشگاه آزاد جشنواره فرهیختگان و نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی و فناوری دانشگاه آزاد جشنواره فرهیختگان و نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی و فناوری دانشگاه آزاد جشنواره فرهیختگان و نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی و فناوری دانشگاه آزاد جشنواره فرهیختگان و نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی و فناوری دانشگاه آزاد جشنواره فرهیختگان و نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی و فناوری دانشگاه آزاد جشنواره فرهیختگان و نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی و فناوری دانشگاه آزاد جشنواره فرهیختگان و نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی و فناوری دانشگاه آزاد جشنواره فرهیختگان و نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی و فناوری دانشگاه آزاد جشنواره فرهیختگان و نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی و فناوری دانشگاه آزاد جشنواره فرهیختگان و نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی و فناوری دانشگاه آزاد جشنواره فرهیختگان و نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی و فناوری دانشگاه آزاد جشنواره فرهیختگان و نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی و فناوری دانشگاه آزاد

درباره نویسنده

سرویس عکس علمنا

۱ دیدگاه

دیدگاه شما چیست