آخرین اخبار

بررسی کشف امواج گرانشی در شصت و هشتمین باشگاه نجوم آیاز تبریز

نوشته شده توسط تیم تحریریه علمنا

مدت کوتاهی است که خبر آشکار سازی امواج گرانشی، بسیاری را به حیرت آورده است. اﻣﻮاج ﮔﺮاﻧﺸﯽ اﻧﻘﺒﺎض و اﻧﺒﺴﺎط‌ﻫﺎی ﮐﻮﭼﮑﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ در صفحه ﻓﻀﺎ-زﻣﺎن ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﯽ‌ﺷﻮﻧﺪ. وﺟﻮد اﻣﻮاج ﮔﺮاﻧﺸﯽ ﯾﮑﯽ از ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﻧﻈﺮﯾﻪ ﻧﺴﺒﯿﺖ ﻋﺎم اﯾﻨﺸﺘﯿﻦ اﺳﺖ که پس از یکصد سال ردیابی شده‌اند.
انجمن نجوم آیاز تبریز، در تاریخ پنجشنبه ۱۳ اسفند ۱۳۹۴ نشستی را در همین راستا برگزار خواهد کرد.
امید اکبری رئیس انجمن آیاز در این‌باره گفت: در ۶۸مین باشگاه نجوم آیاز، دکتر امین رضایی اکبریه کشف امواج گرانشی را بررسی خواهد کرد.نگاهی به اخبار نجوم و فضا و ارائه رویدادهای رصدی اسفند و فروردین از دیگر بخش‌های این باشگاه است.
وی افزود: انتخابات دوره جدید شورای مرکزی آیاز نیز همزمان با این نشست انجام خواهد شد.
انجمن نجوم آیاز از علاقمندان به دنیای پر رمز و راز کیهان دعوت کرد تا در این نشست حضور یابند.
شرکت در باشگاه‌های ماهانه آیاز برای عموم علاقمندان آزاد و رایگان است.
مکان: خیابان شریعتی جنوبی، خیابان جدیدالاحداث والمان، پژوهشسرای دانش‌‌آموزی آذربایجان
زمان:پنجشنبه ۱۳ اسفند ۱۳۹۴- ساعت ۱۵:۳۰ الی ۱۸:۳۰

پوستر باشگاه نجوم آیاز

درباره نویسنده

تیم تحریریه علمنا

دیدگاه شما چیست