آخرین اخبار

دریاچه ارومیه هنوز زنده است

نوشته شده توسط تیم رصد علمنا

دو میکروارگانیسم جدید در دریاچه ارومیه کشف شده است…

به تازگی کشف میکروارگانیسم های جدید از دریاچه نیمه جان ارومیه، تداوم حیات آن را به رخ کشیده است. چند سالی است که این دریاچه دوران سخت بی آبی را طی می نماید و تلاش ها برای نجات این دریاچه زیبا با کشف میکروارگانیسم هایی توام شده است که می توانند با توجه به پتانسیل های ارزشمند زیستی و ژنتیکی منشأ پیشرفت های مهم در زیست فناوری باشند.
دکتر سید ابوالحسن شاهزاده فاضلی رئیس مرکز ملی ذخایر ژنتیکی وزیستی ایران به این منظور گفت: تلاش های ما در این مرکز طی نمونه برداری های مختلف از این دریاچه منجر به کشف دو میکروارگانیسم مهم به نامهای علمی Halosiccatus urmianus و Halovarius luteus شده است که بر اهمیت این منطقه اکولوژیکی برای انجام مطالعات گسترده تنوع زیستی تأکید می کند.
وی در ادامه افزود: میکروارگانیسم ها به دلیل پتانسیل های ژنتیکی از مسیرهای متابولیکی خاصی بهره می برند که آنها را برای زیستن در شرایط سخت محیطی سازگار می می کند. سازگاری با شرایط خشکی و کم آبی حاکم بر دریاچه ارومیه که خود منجر به بالارفتن غلظت نمک ها در آن شده است فشار زیادی را بر موجودات دریاچه وارد نمود به طوری که بسیاری از اشکال حیات در آن از بین رفته است یا اینکه از تنوع آنها کاسته شد. با این وجود کماکان زندگی میکروبی از شایعترین نوع حیات در این دریاچه است و تلاشها برای کشف گونه های جدید همچنان ادامه دارد.
فاضلی با تأکید بر مأموریت مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران در جمع آوری و نگهداری نمونه های زیستی گفت: میکروارگانیسم های کشف شده از این دریاچه بر درستی مسیر طی شده این مرکز در اکتشاف و ذخیره سازی منابع زیستی صحه می گذارد و هم اکنون این گونه ها در کلکسیون میکربی مرکز با شماره های دسترسی IBRC-M 10911 و IBRC-M 10912 نگهداری می شوند و قابل ارائه به کلیه محققان و دانشمندان کشور هستند.

درباره نویسنده

تیم رصد علمنا

دیدگاه شما چیست