اخبار اخبار ایران و جهان علوم پایه

یک سویه‌ سازی نور

نوشته شده توسط سید محمد حسین خلیلی

در طول چند سال گذشته دانشمندان پدیده‌ای به نام «نور یک طرفه» را نشان دادند که در آن پرتو‌های نور تنها در یک جهت منتشر می‌شوند. موادی که برای اینکار استفاده شده است را می‌توان به عنوان دیودهای اپتیکی در نظر گرفت. در الکترونیک دیودها اجازه می‌دهند جریان الکتریکی تنها در یک جهت حرکت کند و مانع از جریان پیدا کردن در جهت مخالف می‌شوند.
یک‌سو کننده‌ی نور می‌تواند نقش مهمی در سیستم‌های فوتونیکی بازی کند.
محققان نشان داده اند که چند ماده مختلف مانند بلور‌های فوتونی و فرامواد، می توانند برای این منظور مورد استفاده قراربگیرند. این مواد معمولا دارای نوعی عدم تقارنه ستند
به طور معمول، کریستال‌های فوتونی نور را در مسیری با توجه به محدودیت‌های خود هدایت می‌کنند. اما دانشمندان موفق شدند با اعمال یک میدان مغناطیسی مسیر انتشار نور را کنترل کنند. در آینده پژوهشگران قصد داراند به بررسی بیشتر سازوکار این پدیده بپردازند. توانایی برای هدایت یک سویه نور می‌تواند کاربرد‌های زیادی از جمله؛ ارتباطات نوری، پردازش سیگنال و توانایی نامرئی سازی.

درباره نویسنده

سید محمد حسین خلیلی

دیدگاه شما چیست