طبیعت و محیط زیست

صفحه تکتونیکی از تجمع ماگما جلوگیری می کند

نوشته شده توسط سرویس طبیعت علمنا

شبیه سازی ها نشان می دهد که صفحه تکتونیکی باستانی از انباشت ماگما در پارک ملی “یلو استون” آمریکا جلوگیری می کند. آتشفشان عظیمی که در زیر پارک ملی یلو استون آمریکا وجود دارد ممکن است از ماگمای جمع شده در اعماق زمین این ناحیه ناشی نشده باشد.
شبیه سازی های جدیدی که در حوزه لایه های زیرین پوسته زمین در آمریکای شمالی انجام شده است نشان می دهد که تجمع مذابی که دلیل آتشفشان های رخ داده در یلو استون است در واقع باقی مانده های یک صفحه تکتونیکی گمشده است. دانشمند زمین شناسی در مقاله ای که در نوشته های پژوهشی ژئوفیزیکی گزارش کرد نوشته است:  یک لایه از آن صفحه روی مذاب ها را می گیرد و نمی گذارد گرمای آن نقش مهمی در تاریخ طولانی فوران های آتشفشانی داشته باشد.
نویسنده پژوهش مذکور، لیجون لیو که ژئو داینامیست دانشگاه ایلینویز در اربانا است، می گوید: این به آن معنی است که دانشمندان به توضیح جدیدی برای توجیه منشا یلو استون نیازمندند اما تجمع ماگما برای این پارک ملی، به هیچ وجه مسئله مهمی نیست.

توده داغ
شبیه سازی لایه زیرین یلو استون نشن می دهد که باقی مانده های نسبتا سرد صفحه تکتونیکی که با رنگ آبی در شکل نشان داده شده است، حرارت رااز پوسته ای که در حال بالا آمدن(قرمز) است، می گیرد و نمی گذارد به سطح برسد. شکستگی به وجود آمده در صفحه ای که ۱۵ میلیون سال قبل در حال غرق شدن بود اجازه داد تا صخره های داغ به سطح برسند و نیروی لازم برای فوران را ایجاد کنند، اما اکنون صفحه اساسا جلوی گرمای
ماگمایی که در زیر تجمع یافته را می گیرد.

درباره نویسنده

سرویس طبیعت علمنا

دیدگاه شما چیست