آخرین اخبار

برگزاری کارگاه آموزشی معادلات ساختاری

نوشته شده توسط تیم رصد علمنا

مرکز آموزش­ های تخصصی کاربردی سازمان جهاد دانشگاهی صنعتی شریف، کارگاه آموزشی معادلات ساختاری برگزار می کند…

مرکز آموزش­ های تخصصی کاربردی سازمان جهاددانشگاهی صنعتی شریف، کارگاه آموزشی معادلات ساختاری  (PLS, AMOS, LISREL)برگزار می کند.
این کارگاه با هدف تسلط بر کاربرد نرم ­افزارهای PLS, AMOS, LISREL در تجزیه و تحلیل داده ­های آماری و به دست آوردن ادراکی صحیح و کاربردی از مدل سازی روابط علی متغیرها و ترسیم انواع مدل­ ها برگزار می­ شود.
بنابراین گزارش، کارگاه آموزشی معادلات ساختاری (PLS, AMOS, LISREL) با محتوای آموزشی تحلیل عاملی (اکتشافی و تائیدی)، مراحل مدل معادلات ساختاری، انواع مدل­ ها (مدل ­های Reflective و Formative)، نحوه نوشتن فرضیات در مدل معادلات ساختاری، مدل­ های مفروض، استقلال و اشباع شده، شاخص­ های پردازش و اصلاح مدل، مطالعات موردی و بررسی مورد­های مختلف شامل انواع مدل­ ها (Case Studies)، بررسی ماتریس ­های موجود در نرم افزار لیزرل، آشنایی با نماد­های ترسیمی، پارامترها و نظام نماد گذاری، ترسیم مدل، تحلیل مسیر، تحلیل عاملی، مدلسازی معادلات ساختاری به صورت عملی و طی ۲۰ ساعت از نیمه اول اسفندماه سال جاری به شرکت کنندگان آموزش داده می­ شود.
همچنین، علاقه ­مندان جهت کسب اطلاعات بیشتر می­ توانند به سایت جهاد دانشگاهی صنعتی شریف مراجعه کنند.

درباره نویسنده

تیم رصد علمنا

دیدگاه شما چیست