اخبار

به دنبال شواهد بیشتر برای نسبیت عام

نوشته شده توسط سید محمد حسین خلیلی

محققین محاسبات با کارایی بالا؛ دانشگاه ایالتی فلوریدا یک اثر فیزیکی را پیش‌بینی کرده‌اند؛ که به ستاره‌شناسان و فیزیک‌دان‌ها کمک می‌کند تا شواهد بیشتری از صحت نظریه نسبیت عام انیشتین بدست‌آوردند.
بن چن که در مرکز تحقیقات محاسباتی این دانشگاه کار می‌کند. در مقاله‌ای تحت عنوان «Probing the Gravitational Faraday Rotation Using Quasar X-ray Microlensing» که در ژورنال ساینتفیک ریپورت منتشرشده است، درباره این اثر توضیح داده است.
بر اساس گفته چن؛ این تست به ویژه برای نواحی که میدان گرانشی قوی وجود دارد مانند نزدیکی یک سیاهچاله مناسب است.
الکترومغناطیس نشان داد که نور از میدان‌های الکتریکی و مغناطیسی نوسان کننده تشکیل‌شده است. نور خطی پولاریزه یک موج الکترومغناطیسی است که میدان‌های الکتریکی و مغناطیسی آن در یک جهت مشخص و ثابت نوسان می‌کنند.
اثر گرانشی فارادی اولین بار در ۱۹۵۰ پیش‌بینی شد. این نظریه می‌گوید: زمانی که نور پلاریزه خطی از نزدیکی یک سیاه‌چاله در حال چرخش عبور می‌کند؛ جهت قطبش نور با توجه به نسبیت عام انیشتین تغییر می‌کند.
در حال حاضر هیچ روش عملی برای آشکار کردن چرخش گرانشی فارادی وجود ندارد.

wXxiZ0CaycTm7809

بن چن (Bin Chen)

در این مقاله آقای چن؛ یک اثر جدید را پیش‌بینی کرده است که احتمالاً با استفاده از آن می‌توان اثر گرانشی فارادی را آشکارسازی کرد. پیشنهاد او نیاز به رصد مداوم اشعه ایکس نشر شده از یک عدسی گرانشی حاصل از یک اختروش (quasars) را دارد.
چن می‌گوید: «ستاره‌شناسان به‌تازگی شواهدی محکمی یافتند که نشان می‌دهد اشعه ایکس نشر شده از اختروش‌ها سرچشمه گرفته از نواحی بسیار نزدیک به سیاهچاله‌های ابر پرجرم است.» چرخش گرانشی فارادی باید اثرانگشت خود را بر روی این مناطق فشرده نزدیک به سیاه‌چاله بگذارد.بنابراین نظارت بر اشعه ایکس منتشرشده از یک اختروش در طول زمان می‌تواند وجود این اثر را تأیید کند. اگر این اثر شناسایی شود، تأییدی بر صحت نظریه نسبیت عام در ناحیه‌ای با میدان گرانشی قوی است.

درباره نویسنده

سید محمد حسین خلیلی

دیدگاه شما چیست