اخبار ایران و جهان

سرقت با امواج صوتی

نوشته شده توسط پوریا صادقلو

محققان نشان دادند کامپیوتر ها مى توانند با انتقال اطلاعات به صورت امواج صوتى مورد سرقت واقع شوند.
محققان یک تیم امنیتى، توانایى سرقت لوازم استاندارد داخل کامپیوتر, پرینتر ها و میلیون ها دستگاه دیگر یک شرکت را براى انتقال اطلاعات به صورت امواج صوتى در معرض نمایش قرار دادند.
برنامه ى حمله کننده، شاخه هاى هدف کلى ورودى یا خروجى مدار را تحت کنترل مى گیرد و آنها را با فرکاسى که محققان انتخاب کرده اند ,چه قابل شنیده شدن باشد چه خیر,به ارتعاش در مى آورد. ارتعاشات مى توانند با یک آنتن رادیویى AM در فاصله کوتاه دریافت شوند.
براى دهه ها آژانس هاى جاسوسى ومحققان به دنبال راه هاى مخفى خارج کردن اطلاعات از کیبورد ها و کارهایى مثل این بودند، همچنین به فکر موفقیت در گرفتن نور, گرما یا هر تشعشع دیگرى که به گیرنده ها اجازه مى دهد که دوباره سازى کنند.
یک آنتن جایگزین موقتى فرستنده با نامگذارى فونتانا توسط محقق اصلى انگ کاى از شرکت امنیتى بالن قرمز, یک کانال پنهان دیگر که همچنین پیدا کردن آن به دلیل نبود ثبت ترافیک و گرفتن جلوى اطلاعاتى که در حال ترک محیط هستند دشوار خواهد بود.
کاى این سیستم را جلوى چند گزارشگر براى صحبت هایش، در کنفرانس امنیتى Black Hat (کلاه سیاه ) در لاس وگاس به نمایش در آورد. او گفت که کد “proof-of -concept ” را بعد از صحبت ها آزاد خواهد کرد تا به بقیه محققان و هکر هاى خطر ناک بالقوه اجازه ى استفاده از ایده هاى کار او را بدهد.
کاى گفت هکر ها به آنتنى نیاز دارند که براى گرفتن امواج صوتى به ساختمان هدف نزدیک باشند. آنها همچنین نیاز خواهند داشت راه هایى را براى وارد شدن به داخل ماشین هدف پیدا کنند و فرمت اطلاعات مورد نظر را براى انتقال تبدیل کنند.
اما پیشرفت ابزار ها در طول دو سال گذشته یک مثالى دیگر است که افزایش ارائه دستگاه ها مى تواند در راه هاى غیر قابل پیش بینى دستکارى شوند و مهاجمان مى توانند, با رشد پیچیدگى گجت ها, برترى خود را نسبت به مدافعان افزایش دهند.

درباره نویسنده

پوریا صادقلو

دیدگاه شما چیست