اخبار اخبار ایران و جهان مقالات

رنگ پوست گربه ها می تواند میزان پرخاشگری آنها را نشان دهد

نوشته شده توسط محیا فراهانی

گربه ها حیوانات خانگی جامع‌الاضدادی هستند. این همراهان گربه سان برای برخی، همنشینان وفادار و برای برخی دیگر قاتلانی وحشی و بدجنس هستند.
شواهدی وجود دارد که نشان می دهد، در کل، گربه ها ما را مخلوطی می بینند از صاحب خانه ای که اجازه می دهد در هتلی انسانی بمانند، خدمتکاری که به آن ها غذا می دهد و بچه گربه های عجیب و غریبی که نمی توانند به درستی شکار کنند. به طور دقیق تر بعضی از گربه ها در زندگی روزمره شان به نظر آرام تر می آیند در حالی که بعضی دیگر تند مزاج و پرخاشگر به نظر می رسند. امکان دارد شواهد جدید علت این مطلب را اندکی روشن تر کنند.
یک بررسی آماری، ارتباطی بین رنگ پوست و مو یک گربه با پرخاشگری ذاتی آن نسبت به انسان ها برقرار کرده است.
برای انجام این مطالعه تیمی کارشناسی از دامپزشکان این اطلاعات را از طریق پرسشنامه ای آنلاین جمع آوری کردند. از ۱۲۷۴ نفر از صاحبان گربه طیفی از اطلاعات مختلف شامل رنگ پوست و مو، نظرشان درباره میزان پرخاشگری گربه شان نسبت به انسان ها و گربه های دیگر، ویژگی های جنگجویانه ای که در مواجهه با گربه ها و انسان ها از خود نشان داده اند و چگونگی رفتار گربه در ملاقات های دامپزشکی جمع آوری شد. میزان پرخاشگری به صورت عددی درجه بندی شد.
بررسی ها نشان دادند که ماده های نارنجی، ماده های سیاه و سفید و ماده های خاکستری و سفید همه در برخوردهای روزانه، دست به دست شدن و ویزیت های دامپزشکی پرخاشگرترند. از طرفی گربه هایی با خز خاکستری، سیاه، سفید و دارای خط های موجدار آرام ترین گربه ها بودند.
آن جوری که مثال ها نشان می دهند، ارتباط این ها لزوما بر علت و معلول بودن این دو پدیده دلالت ندارد و صرف اینکه ارتباطی میان رنگ خز و پرخاشگری گربه ها وجود دارد، حتما به این معنا نیست که پرخاشگری ذاتیشان باعث ایجاد رنگ پوستی خاص در آن ها می شود و یا برعکس.
اما شاید ارتباطی در این میان وجود دارد که می تواند به عنوان پدیده ای به نام اسپاندرل شناخته شود.
در زیست شناسی تکاملی، اسپاندرل یک ویژگی فیزیکی است که به عنوان محصول جانبی تکامل ویژگی های دیگر به وجود آمده است. بنابراین ممکن است که تغییرات رنگ پوست اسپاندرال باشد: یک محصول جانبی تکاملی، اثر غیر مستقیم هر ترکیب ژنتیکی که موجب پرخاشگری بیشتر می شود.
آزمایشات تولیدمثلی روباه نقره ای که از سال ۱۹۵۹ در جماهیر شوروی انجام شد و در آن روباه های خاصی را وادار به جفتگیری کردند، تلاشی موفق در جهت رام کردن بیشتر آن ها در مجاورت انسان ها بود. اما در کمال تعجب، این بیشتر رام شدن با تغییراتی فیزیکی همراه بود به صورتی که رنگ خز، شکل دم و گوش، طوری تغییر کرده بود که به چشم انسان خوشایند تر می آمد و درواقع جذاب تر و با نمک تر شده بودند.
این مسئله احتمالا به خاطر کاهش تولید آدرنالینشان بود چرا که به صورت مصنوعی انتتخاب و جفتگیری داده شده بودند تا فرزندان رام تری تولید کنند.
اسپاندرال نتیجه اثری به نام چندگرایی یا چنداثری است و ممکن است ارتباط غیرمعمول بین خز و پرخاشگری گربه ها مثالی از این پدیده باشد به صورتی که رنگ های به خصوصی به عنوان محصول جانبی رفتار خصومت آمیز، غریزی و وابسته به ژنتیک گربه ها تولید شده است.

درباره نویسنده

محیا فراهانی

دیدگاه شما چیست