اخبار اخبار ایران و جهان

انگلیسی ها هم مومیایی می شدند؟!

نوشته شده توسط رضا ماه منظر

توضیح تصویر: مطالعات جدید بر روی استخوان های مومیایی یافت شده در جنوب شرقی انگلستان نشان می دهد که آسیب های بسیار کمی بر اثر تجزیه توسط باکتری ها بر روی اسکلت بجای مانده که بیانگر مومیایی شدن سریع فرد مذکور پس از مرگ می باشد.
همچنین تحقیقات نشان می دهد که این مومیایی پس از مرگ به مدت یک روز در اتاقی پر از دود قرار گرفته است.
با انتشار این خبر حالا به نظر می رسد که در بریتانیای باستان استفاده از صنعت مومیایی رواج داشته اما تا کنون این مطلب از دید عموم مخفی نگه داشته می شده.
به گفته جمعی از باستانشناسان فعال در موزه تاریخ طبیعی لندن، مطالعات میکروسکوپی بر روی استخوان بسیاری از اجساد نشان می دهد که در طول عصر برنز – ۴۲۰۰ الی ۲۷۰۰ سال قبل- در بریتانیا بسیاری از مردگان به طور عمد به صورت مومیایی دفن می شدند.
به گزارش این تیم که در اکتبر سال جاری منتشر شده؛ ۱۶ استخوان از ۳۴ نمونه به دست آمده نشانه های واضحی از آسیب جزئی و یا عدم آسیب توسط باکتری های تجزیه کننده را نشان می دهند و فقدان نشانه هایی مبنی بر تجزیه سریع اجزاء بدن دفن شدگان نیز موید این مطلب می باشد.
مارتین اسمیت، انسان شناس زیستی از دانشگاه ملی انگلستان و عضو فعال تیم پژوهشی اضافه نمود، این اکتشاف پرسش جدید را مطرح می نماید که چگونه و به چه دلیل شیوه مومیایی نمودن اجساد تا بریتانیا گسترش یافته است؟

درباره نویسنده

رضا ماه منظر

دیدگاه شما چیست